Приватне підприємство - фірма "ОВЕКС" працює з 1997 року й зарекомендувало себе як підприємство з бездоганною репутацією і багатим досвідом проведення оціночних заходів різного напрямку.

Сертифікат Фонду державного майна України за такими напрямами:

- оцінка для цілей оподаткування;

- оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок;

- оцінка машин та обладнання;

- оцінка дорожніх транспортних засобів;

- оцінка рухомих речей.

Ми пропонуємо організаціям і приватним особам якісні послуги з оцінки майна різного типу, які наші незалежні оцінювачі здійснять в точно обумовлені терміни.

Основні принципи нашого підприємства: об'єктивність, незалежність, висока якість, індивідуальний підхід.

 

 

Для чого проводиться оцінка?

Згідно Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» існує ряд випадків, коли проведення оцінки майна є обов’язковим, а саме:


- створення підприємств (господарських товариств) на базі державного майна або майна, що перебуває в комунальній власності;
- реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств (господарських товариств) з державною часткою майна (часткою комунального майна);
- виділення або визначення частки майна у спільному майні, в якому є державна частка (частка комунального майна);
- визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, якщо до зазначеного товариства вноситься майно господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна), а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника із складу такого товариства;
- приватизації та іншого відчуження у випадках, встановлених законом, оренди, обміну, страхування державного майна, майна, що перебуває в комунальній власності, а також повернення цього майна на підставі рішення суду;
- переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;
- оподаткування майна за законом;
- визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом;
- в інших випадках за рішенням суду або у зв'язку з необхідністю захисту суспільних інтересів.

Також проведення незалежної оцінки майна є обов'язковим у випадках:
- застави державного та комунального майна;
- відчуження державного та комунального майна способами, що не передбачають конкуренцію покупців у процесі продажу, або у разі продажу одному покупцю;
- визначення збитків або розміру відшкодування, під час вирішення спорів;
- в інших випадках, визначених законодавством або за згодою сторін.

Існують випадки, коли проведення оцінки майна не є вимогою законодавства і вона здійснюється за бажанням власника майна. Така оцінка здійснюється у випадках:

1. Оцінка нерухомості
При продажу (купівлі). Кожна зі сторін, які беруть участь в операції, можуть отримати "Звіт про незалежну оцінку", в якому доказово й обгрунтовано описується процедура визначення вартості об'єкта нерухомості. Інформація може бути корисна для аргументованого ведення переговорів, відстоювання своєї точки зору. Можливо, опонент також звернеться до допомоги професійного оцінювача, тоді сторонам доведеться порівнювати не свої висновки, а обгрунтовані цифри.
• При виділенні частки одного з власників.
• При визначенні вартості збитку, нанесеного об'єкту нерухомості. Це може бути оцінка вартості виробничого цеху, що потерпів від землетрусу або оцінка квартири, залитої сусідом зверху.

2. Оцінка цінних паперів та бізнесу
• Оцінка акцій компаній, що котируються на ринку. Окремий випадок оцінки акцій, досить простий і зводиться до аналізу попиту, стану ринку та визначення ставки дисконту. Оцінка може бути потрібна при продажу (купівлі) пакета акцій, коли власник не знає реальної ціни пакета акцій.
• Оцінка акцій, які не котируються на ринку. Це спрощений випадок оцінки бізнесу, оскільки вартість акцій такої компанії - це частка від вартості її бізнесу, і по-іншому вартість акцій швидше за все визначити не можна. Принаймні, цей підхід дасть найбільш реалістичний прогноз.
• Оцінка бізнесу підприємства, наприклад, при продажі. У цьому випадку потенційного покупця може цікавити, в основному, потік прибутків, якийї приносить бізнес, і в меншій мірі вартість обладнання, нерухомості і т.д. Позиція справедлива, наприклад, при оцінці бензоколонки.

3. Оцінка майнового комплексу
• Найбільш повний вид оцінки, у якому є оцінка нерухомості, машин та обладнання, фінансовий аналіз підприємства, маркетинг, оцінка гудвілу і т.д. Частіше за все, звичайно, така об'ємна робота, яка дорого коштує, виконується не з власної ініціативи, а в рамках законодавства.
• Оцінка підприємства при банкрутстві, якщо вона проводиться одним з кредиторів, - справа особистої ініціативи. При цьому отримані дані можуть сильно відрізнятися від даних, отриманих оціночною організацією, що працює на замовлення, наприклад, арбітражного керуючого або Міністерства Юстиції.

4. Оцінка земельної ділянки / права оренди
При продажу (купівлі) земельної ділянки або прав її оренди, оцінка допоможе зрозуміти її реальну вартість в ринкових умовах, що склалися.

5. Оцінка обладнання, виробничих ліній
Послуги оцінювача можуть знадобитися при покупці (продажу) унікального устаткування, або того, що давно вийшло з ужитку, списаного, морально застарілого. У цих випадках власникові (покупцеві) нелегко визначити вартість обладнання, наприклад, по прайс-листу виробника. Його давно немає в прайс-листах.

6. Оцінка автотранспорту
Оцінка проводиться у разі продажу юридичними (фізичними) особами автотранспорта, для визначення розміру державного мита при укладанні цивільно-правових угод, формуванні статутного фонду.

7. Оцінка інвестиційних проектів
Робота завжди проводиться з ініціативи замовника. Це можуть бути інветиції в об'єкти нерухомості, цінні папери, підприємства, закупка виробничих ліній та міні-заводів. З точки зору власника (інвестора) розумно витратити на оцінку суму, в десятки разів меншу, ніж розмір інвестицій, чим втратити всю суму у випадку, якщо проект не окупиться.