BrilLion Club - інформаційний портал - BrilLion Club - информационный портал - BrilLion Club - informational portal

Вхід для партнерів


Номер телефону:
Пароль:

Відновлення паролю


Номер телефону:
E-mail:ТВЕРДИНЯ видавництво | BrilLion Club

ТВЕРДИНЯ видавництво

книжкове видавництво


Контакти


Волинська обл., м. Луцьк , просп. Грушевського, 1
(0332) 244041, (0332) 285195, (0332) 286554, (050) 2950250

Знижка


Карта Brillion Club - О% 

 

До книги літературно-критичних статей «Neoліт» Ігоря Бондаря-Терещенка увійшли найскандальніші рефлексії культового критика, присвячені різнобічним тенденціям новітнього літературного процесу. Автор пропонує ориґінальне бачення соціокультурного побутування в Україні, де в межах лікнепу, культпросвіти, губкому, общепиту і медпункту з пубдомом уживаються як офіційні представники «незалежного» покоління, так і «двоюрідні» попутники сучукрліту.

Для широкого кола небайдужих читачів.

№ п/п

 

Автор книги / рік видання

 

Назва книги / ISBN

 

Анотація

Тип обкл.

Формат, наклад

К-сть стор.

Ціна роздрібна

Ціна гуртова

1.

-

 

2011

Віднайдений скарб української фразеології / упор. Юрій Завгородній

 

ISBN 978-617-517-071-7

Публікація знайденого рукопису українського-російського фразеологічного словника, зібраного й упорядкованого невідомим автором у першій половині ХХ століття (пошуки автора тривають). Словник містить близько 2000 фразеологізмів та усталених словосполучень.

М.

84х90 1/16

 

500 прим.

96

15,00

13,00

2.

-

 

2010

Військова психологія і педагогіка : підручник / за ред. Л. А. Снігур

 

ISBN  978-617-517-012-0

 

У підручнику викладено основи військової психології і педагогіки для майбутніх вчителів допризовної підготовки середніх загальноосвітніх шкіл спеціальності «Захист Вітчизни», теоретико-методичні основи виховного процесу, спрямованого на формування особистості військовослужбовця як професіонала і патріота з високим рівнем громадянськості.

Тв.

60х84 1/16

 

500 прим.

576

65,00

55,00

3.

-

 

2012

 

Волынскія записки, сочиненные Степаномъ Руссовымъ въ Житомиръ : історико-краєзнавчий нарис / упоряд. і авт. вст. ст.  М. П. Костюк. - (Сер. «Волинь унікальна»).

 

ISBN 978-617-517-127-1

ISBN 978-966-8770-30-2 (серія)

Серед рідкісних видань початку ХІХ ст., що присвячені Волині, привертає увагу книга Степана Васильовича Руссова «Волынские записки». Надрукована вона була 1809 року у Санкт-Петербурзі в імператорській друкарні. Її автор відомий як російський письменник та історик першої половини ХІХ ст.

Більш як через два століття від свого виходу в світі «Волынские записки» С. Руссова отримують друге життя. Думається, вона стане гарним подарунком не лише для науковців, але й для широкого кола шанувальників волинської минувшини, які відтепер отримають можливість придбати до своїх бібліотеках ще одну унікальну і раритетну книгу. Як маловідома і рідкісна на сьогодні книга, вона потребує кваліфікованого і критичного аналізу сучасних фахівців-істориків. Разом з тим, вона справедливо заслуговує мати сотні своїх нових читачів і прихильників. І беззаперечно принесе їм насолоду пізнання нового і невідомого.

М.

60х84 1/16

 

500 прим.

244

40,00

34,00

4.

-

 

2012

 

Древняя исторія Волынской губерніи, служащая продолженіемъ первобытной Исторіи народовъ Государства Россійскаго, сочиненная Графомъ Іоанномъ Потоцкимъ : історико-краєзнавчий нарис. - (Сер. «Волинь унікальна»).

 

ISBN 978-617-517-128-8

ISBN 978-966-8770-30-2 (серія)

 

Польський письменник Ян Потоцький насамперед знайомий нам як автор всесвітньовідомого роману «Рукопис, знайдений у Сарагосі». Але, виявляється, життєвий і творчий шлях уродженця Поділля не обмежувався лише красним письменством. Як людина високо освічена, талановита і багатогранна він був для свого часу ще й відомим політичним діячем, публіцистом, редактором, видавцем, мандрівником, географом, етнографом і дослідником історії.

На жаль, ім'я Яна Потоцького, зокрема як дослідника історії Волині, маловідоме, як серед фахівців, так і серед широкого кола її поціновувачів. Його книги, зокрема й «Давня історія Волинської губернії», є на сьогодні бібліографічною рідкістю. Перевидаючи франко- та російськомовне видання цієї рідкісної праці Я. Потоцького, поліграфічно-видавничий дім «Твердиня» робить дарунок усім, хто не байдужий до минувшини Волині.

М.

60х84 1/16

 

500 прим.

80

15,00

13,00

5.

-

 

2010

Завжди і у всьому залишатися собою : штрихи до літ. портрета Йосипа Струцюка / упоряд. В. В. Бабій і В. В. Царюченко ; відп. за вип. Н. П. Горик

 

ISBN 978-617-517-038-0

У цьому збірному літературному портреті вміщено спогади відомих діячів України та Волині про життєвий і творчий шлях нашого земляка, письменника Йосипа Ґеорґійовича Струцюка. В основу посібника покладено матеріали пошукового характеру, зокрема: дослідження фактів його життя та творчості у спогадах, статтях, відгуках, інтерв'ю.

Тв.

60х84 1/16

 

250 прим.

388

60,00

51,00

6.

-

 

2013

Зелена антологія. 1. Поезія : збірник перекладів поетичних творів, написаних міжнародною мовою есперанто

 

 

ISBN 978-617-517-148-6

 

Новинка!

«Зелена антологія» включає українські переклади творів 33 найвідоміших поетів, що писали міжнародною мовою есперанто в ХІХ-ХХІ ст. У такому обсязі збірка есперантських віршів, перекладених на національну мову, видається вперше в світі.

«Verda Antologio» enhavas verkojn de 33 konataj poetoj, verkintaj en la Internacia Lingvo Esperanto en XIX-XXI jarcentoj, tradukitaj ukraine. En tiu amplekso Esperanta poemaro, tradukita nacilingve, estas eldonita unue en la mondo.

М.

60х84 1/16

 

500 прим.

60

15,00

13,00

7.

-

 

2012

Луцький замок у мистецькому просторі України : Тематична антологія віршів ХІХ-ХХІ ст. / упоряд. канд. філол. наук М. М. Хмелюк, В. М. Кумановська.

 

ISBN 978-617-517-100-4

 

Прадавній замок над тихоплинним Стиром в Луцьку творить панораму одного з найчарівніших куточків України. Його історична й духовна цінність, органічно перелита в лірику та живопис, збагачена народним мелосом, своєрідно віддзеркалюється в цьому виданні. Це тільки одна ланка в пребагатому культурному комплексі міста, яка заслуговує на пильну увагу широкого кола поціновувачів.

Цілісно проект «Луцький замок у мистецькому просторі України» є творчою візитівкою волинського краю.

М.

60х84 1/16

 

500 прим.

88+44

іл.

35,00

30,00

8.

-

 

2009

Маґістр гри слова: Філологічні дослідження, присвячені 60-річчю професора Флорія Сергійовича Бацевича

 

ISBN  978-611-517-007-4

 

До збірника увійшли статті провідних учених, колег та учнів львівського професора Флорія Сергійовича Бацевича. Розвідки присвячено різним галузям філології у ділянках наукознавства, комунікативної та когнітивної лінгвістики, мовної прагматики, генології, поетики та сучасної інтерпретації літературних творів. У фокусі досліджень - різні мови (українська, польська, чеська, хорватська, російська, церковнослов'янська, арабська, англійська та ін.), типи текстів (мас-медійні, публіцистичні, релігійні, наукові, художні тощо), актуальні проблеми мовознавства та літературознавства. Статті об'єднує спільний евристичний та експланаторний характер шляхів розв'язання таємниць Слова.

Тв.

70х100 1/16

 

300 прим.

470

100,00

70,00

9.

-

 

2012

Музичне мистецтво Волині ХІХ-ХХ століття : колективна монографія / В. Тиможинський,  П. Шиманський,  Л. Філатова,  О. Шевченко,  Л. Філоненко,  М. Новакович,  Г. Бернацька,  А. Єфіменко ; за заг. ред. П. Й. Шиманського

 

ISBN 978-617-517-141-7

Запропонована колективна монографія - результат роботи над держбюджетною темою: «Проблеми дослідження та збереження мистецької спадщини Волині»; присвячена історії розвитку музичного мистецтва Волині XIX-XX століття.

 

Тв.

60х84 1/16

 

500 прим.

156

40,00

34,00

10.

-

 

2007

Позапростір: Збірник науково-фантастичних повістей та оповідань. - (Сер. «Хронотоп»).

 

ISBN 978-966-8770-22-7

ISBN 978-966-8770-24-1 (серія)

До книги увійшли фантастичні повісті та оповідання Віктора Вербича, Ігоря Верчика, Надії Гуменюк, Володимира Камінського, Івана Котовича, Володимира Лиса, Ігоря Павлюка та інших авторів.

Цим виданням поліграфічно-видавничий дім «Твердиня» започатковує нову науково-фантастичну серію «Хронотоп».

М.

84х108 1/16

 

500 прим.

108

7,00

6,00

11.

-

 

2008

Позапростір-2: Збірник науково-фантастичних текстів. - (Сер. «Хронотоп»).

 

ISBN 978-966-2115-39-0

ISBN 978-966-8770-24-1 (серія)

Склалося так, що в сучасному глобалізованому, споживацькому світі, світі досить цинічному і жорстокому, саме фантастика допомагає людині знайти відповіді на питання, на які не в змозі дати відповідь навіть наука чи релігія. І ми дуже втішені, що відповіді на ці питання сьогодні дають сучасні українські письменники.

Порівняно з першим випуском «Позапростору», «географія» авторів значно розширилася. Окрім власне Луцька (Ігор Ольшевський, Олександр Клименко, Володимир Клименко), в антології беруть участь Петро Кралюк (м. Острог), Лідія Рибенко (м. Рівне) та Сергій Дзюба (м. Чернігів).

М.

84х108 1/16

 

500 прим.

116

10,00

8,00

12.

-

 

2009

Позапростір-3: Збірник науково-фантастичних текстів. - (Сер. «Хронотоп»).

 

ISBN 978-617-517-003-8

ISBN 978-966-8770-24-1 (серія)

 

Фантастика - це життя, а життя - фантастика. Підтвердженням цієї не дуже мудрої сентенції і є черговий збірник «Позапростору». У запропонованих читачеві творах реальність переплітається з вимислом, а вимисел - з реальністю. Саме так і має бути - адже ми живемо у космосі, у Сонячній системі, у Всесвіті. А звідси випливає, що наше буття само по собі є фактом фантастичним.

У третьому випуску на відміну від попереднього вже аж шість авторів з м. Луцька. Щоправда, умовним лучанином можна вважати й письменника з Києва Олександра Денисенка, позаяк дія його роману «Межник» відбувається в обласному центрі Волині. Зрештою, пані Фантазії байдужки, хто де мешкає - планета ж бо одна, - головне - дивитися на світ і позасвіття, людей і представників того ж таки позасвіття під несподіваним ракурсом, бачити приховане, розуміти глибинне і, беззаперечно, бути цікавим для читача.

М.

84х108 1/16

 

500 прим.

124

12,00

10,00

13.

-

 

2013

Позапростір-4: Збірник науково-фантастичних текстів. - (Сер. «Хронотоп»).

 

ISBN 978-617-517-168-4

ISBN 978-966-8770-24-1 (серія)

 

Новинка!

...Код числа 666... Україна напередодні перевороту... Екзистенція музики трубадура з вербовою трубою-сопілкою...

Саме такі теми розробляють нинішні позапростірівські автори - письменники Віктор Савченко, Юрій Завгородній та Олександр Клименко.

Окрім того, літературознавець Людмила Скорина аналізує певне «літературне відхилення» відомого українського прозаїка Володимира Лиса. Цього разу в її рецензії він постає перед нами в іпостасі письменника-фантаста.

М.

84х108 1/16

 

500 прим.

108

20,00

17,00

14.

-

 

2008

Сила малого: Сучасна антологія малої прози

 

ISBN 978-966-2115-58-1

 

Щоби засвідчити міру таланту, не конче писати великі романні полотна, епопеї, епоси. Саме це й намагалися довести власною творчістю учасники загальнодержавного конкурсу, зініційованого й проведеного всеукраїнським часописом «Сім'я і дім», амплітуда географії та стильових пошуків-почерків яких надзвичайно широкі.

Звісно, не всім авторам «Сили...» вдається творити на рівні Василя Стефаника - «коротко і страшно». Деякі - коротко, але не страшно. Зрештою, аби не нав'язувати свого упередженого (бо ж видавничого!) погляду, запрошуємо читачів до співпраці. Бо література живе лише у тандемі «письменник - читач». Інакше не буває.

М.

60х84 1/16

 

1 000 прим.

172

15,00

13,00

15.

Аврахов Григорій

 

2007

Леся Українка: Проблеми текстології та історії друку (До дванадцятитомного видання творів, 1975-1979)

 

ISBN 978-966-8770-72-2

 

У книзі подано глибокий текстологічний аналіз дванадцятитомного видання творів Лесі Українки 1975-1979 рр. Об'єктом наукової критики взято рясні покривдження авторських текстів (передовсім корпусу поезій): від помилкових концепцій сучасних перепублікацій  класиків до незліченних помилок, фальсифікаційних лакун, невиправданих кон'єктур. Посвітлено шляхи підготовки повного, передакадемічного видання спадщини Лесі Українки. Виконано і публіковано самвидавом у 1979 р. Це видання вперше дозволяє ознайомитись із працею автора широкому загалу.

М.

60х84 1/16

 

625 прим.

228

20,00

17,00

16.

Багряна Анна

 

2011

Замовляння із любові : поезії

 

ISBN 978-617-517-070-0

 

До нової книги Анни Багряної «Замовляння із любові» увійшли поезії, написані впродовж 2008-2011 років в Україні, Болгарії та Македонії.

М.

70х100 1/32

 

500 прим.

84

15,00

13,00

17.

Баран Євген

 

2013

Повторення пройденого... : літ.-крит. статті, рецензії, есеї

 

ISBN 978-617-517-165-3

 

Новинка!

Книга українського літературного критика Євгена Барана є авторським ключем у світ книги. У книзі подано статті, рецензії, есеї, написані впродовж 2011-2013 років.

Для тих, хто пам'ятає всю дивовижу світу художнього слова.

М.

60х84 1/16

 

1000 прим.

156

30,00

25,50

18.

Бідюк Олена

 

2009

Психоаналіз образів художнього тексту (творчість Ліни Костенко)

 

ISBN 978-617-517-019-9

 

 

Монографія присвячена теоретичним аспектам прикладного психоаналізу. Вперше у вітчизняній літературознавчій науці запропоновано та описано конструктивну методологію психоаналітичного дослідження художнього твору з виходом на макрорівень: аналіз пропонується провадити, послуговуючись найменшими формальними елементами (мікрообразами), що, з одного боку, формують індивідуально-авторський стиль, а з іншого, - мають захованих психічний зміст. Визначено поняття мікрообразу, психоаналізу мікрообразів, а також запропоновано алгоритм психоаналітичного дослідження творчості письменника. Авторську методологію психоаналізу мікрообразів художнього тексту розглянуто на прикладі творчості Ліни Костенко.

М./

Тв.

60х84 1/16

 

500 прим.

188

25,00/

30,00

21,00/

28,00

19.

Богачук Олександр, Стефанишин Мирослав

 

2013

Де калиною пахнуть світанки : пісенна збірка (Нотне видання)

 

ISMN 979-0-707528-02-0

 

Новинка!

 

Пісня, як і птаха, мусить мати два крила. Одне - слова, а друге - музика. Наповнена словами мелодія набуває дивовижного звучання й змісту. Пісня допомагає долати незгоди, ділитися радістю, втішатися у смутку, відчувати зв'язок з нашим прекрасним і неповторним світом. Пісня допомагає стати нам кращими, допомагає любити і кохати.

Відомі митці Волині - композитор Мирослав Стефанишин та поет Олександр Богачук - завжди дарували краянам (і не лише краянам) світло своїх сердець та багатство душ.

Хочеться сподіватися, підсумок давньої творчої співпраці цих талановитих людей (пісенна збірка «Де калиною пахнуть світанки») не залишить байдужим нікого - ні слухачів, ні виконавців.

М.

60х84 1/8

 

150 прим.

40

25,00

21,00

20.

Бондар-Терещенко Ігор

 

2010

Культпrosвіток: Літературно-критичні статті

 

ISBN 978-617-517-042-7

 

 

До книги літературно-критичних статей «Культпrosвіток» увійшли рефлексії культового критика Ігоря Бондаря-Терещенка (ІБТ), присвячені різнобічним тенденціям літературного процесу 2000-х років - як в Україні, так і в «ближньому» та «дальньому» зарубіжжі.

Для широкого кола небайдужих читачів.

М.

60х84 1/16

 

500 прим.

212

30,00

25,00

 

21.

Бондар-Терещенко Ігор

 

2008

Neoліт: Літературно-критичні статті

 

ISBN 978-966-2115-15-4

 

М.

60х84 1/16

 

300 прим.

316

25,00

21,00

 

22.

Бублейник Людмила

 

2012

Слово в українській поезії : навч. посіб. зі спецкурсу

 

ISBN 978-617-517-116-5

 

 

У посібникові розглянуто деякі з найважливіших стильових параметрів мови української поезії кінця ХІХ - початку ХХ ст. Проаналізовано особливості ідіостилю Лесі Українки: функціональне навантаження антропонімів та колоризмів, засоби створення контрасту, роль і місце порівнянь у системі тропів, інтертекстуальні словесні образи та форми діалогу в драматичних поемах. У розгляді мовотворчості Є. Маланюка увагу зосереджено на характері образних конотацій в ономастичній лексиці, схарактеризовано структуру та семантику «речовинних» метафор, метафоричні складники концепту вітер, лексичні засоби створення мовної експресії та функції звукообразів. Проаналізовано Слово як об'єкт художнього зображення у Ліни Костенко, поетику контрасту в її ліриці та мовно-стилістичні особливості роману «Берестечко».

Посібник укладено на основі матеріалів монографії автора «Світ слова української поезії» (Луцьк, 2011), доповнених та опрацьованих відповідно до вимог наукового навчального видання.

Для студентів, аспірантів, учителів та всіх, хто цікавиться проблематикою художнього мовлення.

Тв.

60х84 1/16

 

500 прим.

240

50,00

42,00

23.

Бурнейко Анна

 

2008

Пташині історії: Пригодницькі казки

 

ISBN 978-966-2115-34-5

 

 

Ця книжечка - для дітей і про дітей.

Її автор вчить юних читачів любити і поважати природу та, зокрема, братів наших менших - птахів.

А ще письменниця переконує дітлахів у тому, що справді дорослою людину роблять не зріст чи фізична сила, а її добрі справи.

М.

60х84 1/32

 

1 000 прим.

48

5,00

4,00

24.

Бурнейко Анна

 

2012

Хрумтик мандрує лісом : казка / худ. З. А. Балик

 

ISBN 978-617-517-138-7

 

 

 

...Дівчинці Даринці подарували кроленя. І назвала вона його Хрумтиком. На цьому, власне, реальність у книжечці й закінчується і починається казка, бо вже на тій же - першій - сторінці читаємо: «Хрумтик сів під велетенським дубом і заплакав». І з цього моменту звірята починають розмовляти.

Через певну причину кролик потрапляє у ліс.

Звичайно, в умовах дикої природи головний герой казки не вижив би без зайченяти Стрибка. А також без білченяти Промінчика, бобра Борі, їжачка Хоми, патріарха лісу зубра Добрині.

Кролик Хрумтик і його друзі зазнають багато різних пригод - і веселих, і не дуже. Але завдяки дружбі та кмітливості зі складних ситуацій вони завше виходять живими і здоровими...

М.

60х84 1/16

 

600 прим.

28

10,00

8,00

25.

Васильченко В'ячеслав

 

2012

 

Дворушники, або Євангеліє від вовкулаки : детективний роман з елементами містики.

 

ISBN 978-617-517-125-7

 

Дипломант Міжнародного літературного конкурсу романів, кіносценаріїв, п'єс, пісенної лірики та творів для дітей «КОРОНАЦІЯ СЛОВА»

У розпалі літо. Поблизу Києва відбуваються таємничі вбивства жінок, слід від яких тягнеться у давню легенду про вовкулаку. Богдан Лисиця, київський професор словесності, працюючи на прохання свого товариша - головреда газети «Презумпція» - кореспондентом, паралельно займається пошуком убивці й написанням статей про це. Розплутуючи клубок неординарних загадок, професор починає розуміти, що все насправді не так, як здається на перший погляд. І опиняється у вирі таємничих подій та небезпечних пригод...

Тв.

60х84 1/16

 

2 000 прим.

336

45,00

38,00

26.

Васильченко В'ячеслав

 

2013

Притулок для прудкого біса : детективний роман

 

ISBN 978-617-517-153-0

 

 

Новий роман із серії пригод Богдана Лисиці написаний перед «Дворушниками...», але вийшов після.

Цього разу професор разом з «однокашником» з юрфаку, полковником міліції Євгеном Кодаковським бере участь у розслідуванні заплутаної справи про кросворд-погрозу, що надійшов на адресу великого столичного бізнесмена Андрія Никонова. У порожні клітинки цього «кросворда смерті» таємничий автор пропонує вписувати прізвища людей з оточення Никонова. Опис їхніх злодіянь зашифрований у віршах. Після одержання кожної такої погрози, незважаючи на зусилля правоохоронців, обов'язково зникала відповідна людина. З кожним нерозгаданим прізвищем довкола Никонова звужується коло безпечного простору. Стає зрозуміло, що одного разу у вірші прийде заховане й прізвище бізнесмена...

Узявшись за чергову неординарну справу, Лисиця опиняється в центрі нових таємничих подій і небезпечних пригод...

Тв..

60х84 1/16

 

5 000 прим.

292

45,00

38,00

27.

Вербич Віктор

 

2011

Диво незбагненне : поезії

 

ISBN 978-617-517-080-9

«Диво незбагненне» - поетичний екскурс Віктора Вербича у світ сучасника, який не зрікся дару дороги. Автор, намагаючись уникати ускладненої метафорики, пропонує вірші, осяяні життєдайним світлом любові та вдячності. Попри трагідраматичні перипетії реалій, він у кожній земній миттєвості відчуває вияв незбагненної добротворчої таїни.

«Диво незбагненне» - дванадцята збірка поезії Віктора Вербича, з-під пера якого по­бачили світ ще п'єса та три книги есеїстики.

М.

70х100 1/32

 

500 прим.

84

13,00

11,00

28.

Вербич Віктор

 

2012

З літопису осяяння : поезії

 

ISBN 978-617-517-130-1

 

 

«З літопису осяяння» - поетична інтерпретація Віктором Вербичем дарованої миттєвості крізь призму його ж оксиморона «В обіймах зустрічепрощань» і метафори «Диво незбагненне». А водночас - це непретензійно-сповідальне слово, яке вдячний Творцеві автор сподівається повернути у правікову, осяяну любов'ю мелодію тиші.

У книзі - чотири розділи: «У відсвіті Карпат» (написаний винятково в селах Подобовець і Пилипець Закарпатської області), «Світ світла» (всі вірші народилися під час перебування у Швеції), «Зі світів» (екскурс у слово двох білоруських, польського й російського поетів), «У прихистку чекань і спогадів» (тексти, написані у волинському селі Грибовиця та Луцьку).

«З літопису осяяння» - тринадцята збірка віршів Віктора Вербича, з-під пера якого також побачили  світ п'єса й три книги есеїв і діалогів.

М.

70х100 1/32

 

500 прим.

80

13,00

11,00

29.

Вербич Віктор

 

2007

 

Інею видиво світанкове: Вибрані вірші, прозопоетичні візії.

 

ISBN 978-966-8770-44-9

 

 

«Інею видиво світанкове» - одинадцята книга Віктора Вербича. У ній - вдячність Творцеві за дар власної стежини та свято спілкування з тисячами людей, чиї серця променіли любов'ю. Намагаючись художнім словом осягнути прожите, автор традиційно переконується у нетлінності вічних істин та дивиться на світ очима скромного мандрівника, перша віха долі якого датована 13 травня високосного 1956 року в селі Грибовиця, що на Волині. Зараз він, член Національних спілок письменників і журналістів України, живе і працює і Луцьку.

М.

84х100 1/16

 

500 прим.

224

14,00

12,00

30.

Вербич Віктор

 

2006

 

Під куполом спільного неба: Есеї та діалоги. - (Сер. «Волинь унікальна»).

 

ISBN 966-8770-20-Х

ISBN 978-966-8770-30-2 (серія)

У книзі Віктора Вербича - намагання в контексті сьогодення наблизитися до визначних постатей, долі яких у певній мірі пов'язані з Волинню. З-під його пера раніше побачили світ сім збірок поезії, п'єса «Голоп'єдестальний період». Віктор Вербич, член двох творчих спілок: письменників і журналістів, - автор текстів буклету «Письменники Великої Волині», кількох сотень рецензій і відгуків про книги сучасних письменників. Працює журналістом газети «Сім'я і дім».

М.

60х84 1/16

 

1 000 прим.

244

20,00

17,00

31.

Вербич Віктор

 

2011

У погляді століть: Есеї та діалоги

 

ISBN 978-617-517-069-4

 

«До джерела пам'яті», «Святині», «Поклик дороги», «Діалоги» та «Код слова» - кожен із розділів нової книги Віктора Вербича по-своєму промовистий. Автор намагається в контексті сьогодення наблизити читача  до усвідомлення закономірностей історичного шляху, сутності неординарних особистостей. Книгою «У погляді століть»  він  продовжує  розвивати тематику і проблематику, що знайшла відображення на сторінках двох попередніх книг есеїв і діалогів: «Під куполом спільного неба» (ПВД «Твердиня», 2006) та «Карб єдиної дороги» (ВМА «Терен», 2008).

Для широкого кола читачів.

М.

60х84 1/16

 

500 прим.

320

30,00

25,00

32.

Ганулич Володимир

 

2011

Білий Камінчик Щастя: роман-казка: для кмітливих дітей, розумних підлітків та мудрих дорослих

 

ISBN 978-617-517-079-3

 

Автор першого українського роману-казки «Білий Камінчик Щастя», член Національної спілки письменників України Володимир Ганулич у захоплюючому пригодницькому стилі змальовує мінливо гармонійну мозаїку живого світу природи, що проявляється  в одвічних зіткненнях Добра і зла.

Казка написана на кількох органічно зрощених рівнях сприйняття: на її сторінках знайде багато непізнаного й цікавого Наймолодший Читач, і одночасно вона змусить замислитись Зрілого Шанувальника Книги, бо у ній йдеться про найвищу цінність людського існування - Щастя. Щастя - не як  цілеспрямований рух до далекої і часто недосяжної мети, а як природну умову нашого повсякденного  буття.

Тв.

70х100 1/6

 

1 000 прим.

170

50,00

42,50

33.

Гнатюк Микола

 

2008

Дитячі гукалки

 

ISBN 978-966-2115-22-2

Веселі, запальні загадки не залишать байдужими наших діток.

М.

60х84 1/32

 

2 000 прим.

24

5,00

4,00

34.

Голян Василь

 

2009

Інституціональне середовище водокористування: сучасний стан та механізми вдосконалення: монографія

 

 

ISBN 978-617-517-016-6

 

 

У монографії розкрито сучасний стан інституціонального середовища водокористування та обґрунтовано механізми його вдосконалення. Розглянуто проблеми трансформації інституціонального середовища водокористування через призму глобальних викликів та магістральних напрямів інституціональних перетворень у національній економіці. Проведено оцінку стану водозабезпеченості національної економіки і регіонів України, проаналізовано основні тенденції залучення водних ресурсів у господарський оборот та екологічні проблеми водокористування. Запропоновано методичні засади оцінки ефективності господарського освоєння водноресурсного потенціалу України. З нових позицій розглянуто роль базисних інститутів у раціоналізації водокористування, розкрито перспективи трансформації системи управління водними ресурсами та розширення інструментальної бази національної і регіональної водної політики. Визначено пріоритетні напрями формування інституціонального середовища вдосконалення фіскального регулювання водокористування та інвестиційного забезпечення реалізації водогосподарських і водоохоронних проектів. Обґрунтована необхідність інституціоналізації перспективних форм підприємницької діяльності, фінансово-кредитного забезпечення та об'єднань підприємств у сфері водокористування.

Тв.

60х84 1/16

 

500 прим.

592

75,00

75,00

35.

Гранич Ната

 

2008

Ангелик на долоньках (Дмитрикова книжечка): Поезії для дітей

 

ISBN 978-966-8770-53-1

 

Кожного малюка при народженні бере під свій захист казковий крихітка-Ангелик і веде за руку у дивовижний, незбагненно-загадковий, барвистий світ, що його дорослі називають Життям. Усі-бо знають, що Ангелик невидимий, а тому завжди поруч. Дмитрика  він благословив на щасливу долю зі сторінок цієї книжечки. А вас? Простягніть долоньки, доторкніться до мрії, відкрийте для Ангелика душу і серце і будьте щасливі назавжди!..

Тв.

90х90 1/16

 

1 000 прим.

20

15,00

13,00

36.

Гранич Світлана

 

2008

Вірші

 

ISBN 978-966-2115-40-6

 

Російською мовою

 

Перша книжка віршів молодої поетеси зі скромною назвою «Стихи» запрошує читача у неповторний і несамовитий світ поезії.

Беручи уроки у великих майстрів російського слова, зокрема Марини Цвєтаєвої, Осипа Мандельштама та ін., Світлана Гранич витворює свою, цілком оригінальну, літературну стезю.

М.

84х100 1/32

 

130 прим.

188

12,00

10,00

37.

Гуменюк Надія

 

2010

Буслик хоче до Світязя : вірші, казки, оповідання про Волинь : для молодшого шкільного віку

 

ISBN 978-617-517-035-9

 

 

Любий друже! Перед тобою безмежний і прекрасний світ. Підростаючи, навчаючись у школі, ти день за днем будеш відкривати його для себе, а коли виростеш, обереш свою дорогу в ньому. Але де б ти не був, куди б не повела тебе доля, душу твою завжди зігріватиме твій найрідніший Волинський край з його задумливими лісами, синіми озерами і річками, з його славною історією, давніми українськими традиціями, неповторними вишиванками і пісенними скарбами. Люби його всім своїм маленьким серцем, вболівай за нього, оберігай його, будь щасливим разом з ним. Цими побажаннями пройнята і нова книжка відомої української письменниці Надії Гуменюк «Буслик хоче до Світязя». Вірші, оповідання та казки, вміщені в ній, розповідають про найвизначніші місця Волині, її минуле і сучасне, людей і природу, вони пронизані ніжною любов'ю до нашої неповторної землі, яка є частиною великої України.

Тв.

60х84 1/8

 

3 000 прим.

64

40,00

34,00

38.

Гуменюк Надія, Лис Володимир

 

2011

«Охоронець для янгола»; «Полювання на брата» : радіоп'єси, переможці всеукраїнських конкурсів радіоп'єс

 

ISBN 978-617-517-081-6

 

 

Кожна з радіоп'єс цієї книжки - то історія окремої людини і, разом з тим, окремий пласт новітньої історії України. На стику особистого і суспільного викристалізовуються драматичні події, в епіцентрі яких опиняються: двоє братів, один з яких полює на іншого; двоє закоханих, долі яких поламала тоталітарна система; маленький хлопчик, приречений на самотність, бо мама поїхала за кордон у пошуках заробітку; цілком успішне, на перший погляд, подружжя, яке в гонитві за багатством втрачає головне - кохання; юнак, котрий за дрібку тютюну потрапляє до в'язниці; коровайниця, яка приносить щастя своїми короваями...

Пропоновані читачам радіоп'єси Надії Гуменюк та Володимира Лиса здобули нагороди на Всеукраїнських конкурсах «Відродимо забутий жанр» і поставлені на Українському радіо.

Тв.

84х100 1/32

 

1 000 прим.

108

25,00

21,00

39.

Дзюба Сергій

 

2007

Душа на обличчі: Казкові повісті для дітей

 

ISBN 978-966-8770-48-7

 

 

До книги увійшла повна версія улюбленої дитячої трилогії про хлопчика Сергійка, казкового крихітку - кленового бога Кракатунчика, їхню рідню, чернігівських і луцьких друзів, приятелів, знайомих, а також недоброзичливців, з якими, однак, за будь-яких найнепередбачуваніших обставин наші герої вміють знайти спільну мову - присоромити, перевиховати, дати рішучу відсіч усім їхнім навмисним і мимовільним бешкетам. Відомо ж бо: Добро неодмінно сильніше від Зла і завжди його перемагає.

Повість, котра дала назву книзі, друкується вперше.

Тв.

60х84 1/16

 

1 000 прим.

400

25,00

21,00

 

40.

Дзюба Сергій, Кулаковська Ірина

 

2008

Потягуськи: Роман у міні-новелах

 

ISBN 978-966-2115-30-7

 

Персонажі цієї книги - п'ятирічні Дмитрик, Нюта, Ганка, Олексій, Володя і Катруська - реальні особи. Вони живуть у Чернігові і «працюють» малюками в дитсадку «Золота жабка». Надзвичайно люблять різноманітні ігрощі, ласощі та пустощі (ймовірно, пустощі найбільше). А ще є в них одне цікаве хобі - вивчати світ дорослих: досліджувати, ставити експерименти та робити неймовірні відкриття.

Автори та видавці роману у міні-новелах «Потягуськи» вважають, що аналога такій несамовито-веселій книзі про дітей - для дітей, для дорослих, для дітей і дорослих - не лише в українській літературі, а у світовій - знайти годі.

М.

60х84 1/16

 

1 000 прим.

356

25,00

21,00

 

41.

Завгородній Юрій

 

2012

Етноглобалізм (чи легко сьогодні почуватися українцем?) : есеїстика. - (Сер. «Літературний ексклюзив»).

 

ISBN  978-617-517-122-6

ISBN 978-966-8770-25-8 (серія)

 

...Мені болить і своє, і чуже, бо воно теж наше - загальноземлянське. І мені не байдуже, якою має бути наша спільна цивілізація в майбутньому. Я не можу, я жахаюся навіть уявити, що колись на всій Землі запанує одна мова, гучатимуть одні й ті самі ритми з обмеженою тональністю і мелодикою, що всі люди носитимуть однакові за кольором і кроєм строї, коли все зрівняється незворотньо між етносами і стане однорідною с</

Останнє оновлення: 24 лютого 2014